Danske Advokater

Danske Advokater Ekspertpanelet svarer på spørgsmål inden for områderne: Lovgivning, Kontrakter, Ejerskifte, Valg af virksomhedsformer, Insolvens / Konkurs, Skat/ Moms.

PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.
Billede af Benete Benned

Benete Benned

Se alle svar fra Benete Benned (0)

Benete Benned er advokat hos SelskabsAdvokaterne, hvor hun har speciale i selskabsret, erhvervslejeret og kontrakter. Benete Benneds store speciale og interesseområde er udarbejdelse og fortolkning af erhvervslejekontrakter, herunder rådgiver hun ofte lejere og udlejere, der skal indgå en ny erhvervslejekontrakt.

Billede af Christian Schlüter

Christian Schlüter

Hjemmesidewww.penta.dk
Se alle svar fra Christian Schlüter (35)

Advokat hos Penta Advokater. Arbejder primært med erhvervsretlige sager, herunder især selskabsstiftelse, ejerskifte og køb og salg af virksomheder. Stor viden inden for entrepriseretten og beslægtede områder.

Billede af Henning Nygaard

Henning Nygaard

Se alle svar fra Henning Nygaard (0)

"Jeg har arbejdet som advokat siden 2009, og som selvstændig siden maj 2015, hvor Advokatfirmaet Nygaard blev etableret. Jeg har endvidere en baggrund som revisor.

Billede af Joe Domino

Joe Domino

Se alle svar fra Joe Domino (23)

Joe Domino har siden 2009 arbejdet som advokat dels på Nordfyn og hos Trolle Advokatfirma i Trekantsområdet. Hos Trolle advokatfirma var Joe Domino primært tilknyttet Team Insolvens og Team Erhverv. I dag er Joe Domino medejer af advokatfirmaet Kaiser Domino Advokatfirma i Kolding. Til dagligt arbejder Joe Domino primært med rådgivning inden for erhvervsforhold, herunder særligt med inkasso, entrepriseret og generel erhvervsrådgivning, herudover arbejder han med retssagsbehandling, voldgiftsret og køb og salg af fast ejendom.

Billede af Lars Merrild Hareskov

Lars Merrild Hareskov

Se alle svar fra Lars Merrild Hareskov (1)

Advokat(H) Lars M. Hareskov har siden 2004 virket som advokat i København og Århus. Lars M. Hareskov beskæftiger primært med selskabsret (bl.a. etablering og finansiering), rekonstruktion, entrepriseret og almindelige kontraktsforhold. Som led heri sidder han i en række bestyrelser. Sideløbende hermed underviser Lars M. Hareskov både på universitetet, kursusudbydere og advokatsamfundets uddannelser - primært i formueretlige fag, der relaterer sig til ovennævnte områder.

Billede af Mads Lykke Hansen

Mads Lykke Hansen

Se alle svar fra Mads Lykke Hansen (0)

Mads Lykke Hansen arbejder som advokat hos NEMADVOKAT, hvor han har speciale i selskabsret, som er hans primære interesseområde. Herunder har han 4 års erfaring med blandt andet opløsning, likvidation og genoptagelse. Derudover rådgiver han om generel erhvervsret og immateriel ret, herunder varemærker og design.

Billede af Michael Knop

Michael Knop

Se alle svar fra Michael Knop (1)

I gennem 25 år har vi ydet rådgivning til små- og mellemstore virksomheder. Advokat Michael Knop har bistået ved etablering af henved 800 helt nye virksomheder. Der ydes rådgivning indenfor alle erhvervsjuridiske områder, med særlig fokus på start og drift af personlige virksomheder, I/S, ApS A/S, s.m.b.a., domæne- og andre navnerettigheder, immaterielle rettigheder af enhver art, kontrakter om licens, eneforhandling, agenturer, erhvervsleje, ansættelsesaftaler, køb og salg af varer og tjenesteydelser, køb og salg af virksomheder og aktiviteter, IT, fast ejendom og retssager om alle forhold.

Billede af Niels Ulrik Ottesen

Niels Ulrik Ottesen

Se alle svar fra Niels Ulrik Ottesen (11)

Dynamisk og effektiv advokat, der bruger sin baggrund som CFO fra IT og finans til at skabe resultater. Stor erfaring med retssager, møderet for højesteret, har indgående praktisk kendskab til bestyrelsesarbejde og samtlige almindeligt forekommende udfordringer i en virksomhed. Erfaren i forhandlinger og færdiggørelse af kontrakter nationalt såvel som internationalt. Specialiseret i rådgivning af iværksættere.

Billede af Per Nielsen

Per Nielsen

Se alle svar fra Per Nielsen (115)

Advokat Per Nielsen arbejder primært med fast ejendom og sager i tilknytning hertil: bobehandling, administration, udlejning, ejerforeninger, retssager, overdragelse, skat og matrikulære forhold. Siden 2010 desuden frivillig i Forbrugerrådets Gældsrådgivning.

Billede af Pernille Ørskov

Pernille Ørskov

Hjemmesidewww.caplibra.dk
Se alle svar fra Pernille Ørskov (0)

Pernille Ørskov, advokat (L) har arbejdet som advokat siden 2006 og som selvstændig siden 2014. Hun rådgiver primært om etablering af virksomhed, partnerskaber, ventureinvesteringer/overdragelse af virksomhed og kontraktsretlige forhold og har en stor erfaring inden for disse områder. De sidste 5 år har hun haft et særligt fokus på start-up miljøet i København, hvor hun er meget involveret, og hun har rådgivet mange start-ups inden for en bred vifte af brancher. Hun har derudover erfaring med bestyrelsesarbejde og bestyrelses- og rådgiveransvarssager.

Billede af Peter Stakemann

Peter Stakemann

Se alle svar fra Peter Stakemann (0)

Advokat Peter Stakemann er leder af advokatfirmaet Stakemann, der har speciale i selskabsret. Virksomhedens målgruppe er små og mellemstore virksomheder, der vil have professionel og personlig rådgivning, som giver værdi for deres forretning. Hans primære ekspertise ligger inden for stiftelse af virksomheder, omdannelser, generationsskifte, fusioner, spaltninger, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt overdragelse af virksomheder.

Billede af Stig Nielsen

Stig Nielsen

Se alle svar fra Stig Nielsen (0)

Jeg beskæftiger mig med erhvervsrådgivning med hovedvægt på kontrakter, erhvervslejeret og retssagsbehandling, fungerer som retsmægler ved retten i Holbæk.

Billede af Tommy K. Simonsen

Tommy K. Simonsen

Se alle svar fra Tommy K. Simonsen (132)

Jeg beskæftiger mig primært med rådgivning af erhvervsvirksomheder, herunder virksomheder i startfasen blandt andet om selskabsstruktur og aftaler mellem selskabsejere. Jeg rådgiver også selvstændige og selskaber med udarbejdelse af kontrakter, samarbejdsaftaler, agentaftaler og lignende. Jeg fører mange retssager både for Landsretten, Voldgiftsnævnet og Voldgiftsretten og fungerer også som kurator i konkursboer. Jeg lægger vægt på at kunne rådgive mine klienter bredt indenfor juraen, så klienten får svar på alle sine spørgsmål med det samme.