Kursus i mindfulnes/momsfri eller momspligtig

15.11.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

På vegne af en kunde stilles følgende spørgsmål: Er kurserne momsfrie eller momspligtige ? De omhandlende kurser er kurser i mindfulness, der alene tilbydes dagplejere (og dermed henvender sig til personer som skal bruge kurset som et led i deres erhverv), der fagligt ønsker at være i bevidst nærvær med børnene og udvikle en faglig og autentisk rollemodel. Der ydes tilskud til kursisterne fra kompetencefonden. Kurserne foregår ved undervisning og øvelser og afsluttes med opgave, der bliver evalueret.
Falder disse kurser uden for ML§13, eller?
Via hjemmesider og korrespondance med andre udbydere af mindfulness, fremgår det, at der i stor stil faktureres uden moms for lignende ydelser. Der ses også kursusudbydere, der fakturerer uden moms til privatpersoner og med moms når faktura stiles til virksomheder.
Kan mindfulnes være at betragte som momsfri faglig uddannelse i momslovens forstand? I givet fald er der et bindende svar eller afgørelse I kan henvise til?

Svar

Umiddelbart vil jeg mene, at de er momsfrie ud fra at undervisning som udgangspunkt er momsfri med mindre det er kursusvirksomhed primært rettet med erhvervsvirksomheder.
Her kan jeg henvise til Skats momsvejledning: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063
Det mest sikre vil dog være et bindende svar.

Svar af:
Billede af Ebbe Jensen

Ebbe Jensen

Se alle svar fra Ebbe Jensen (331)

Når du er kunde hos Revision Vadestedet kan du forvente en god service og en professionel rådgivning, der tager udgangspunkt i din virksomhed.Vi udfører arbejdsopgaver indenfor alle områder indenfor regnskab, revision og skat, f.eks. bogføring, regnskabsudarbejdelse, revision, skat, budgetlægning og rådgivning. Rådgivningen kunne være rådgivning i forbindelse med start af virksomhed, herunder selskabsform, generationsskifte, virksomhedsomdannelse og finansiering.Vore kunder findes blandt mindre og mellemstore virksomheder indenfor handel, produktion, håndværk, servicefag og liberale erhverv.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.