Spørgsmål vedrørende B-indkomst og momsregistrering

27.11.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Hej.
Jeg har et spørgsmål vedrørende B-indkomst og momsregistrering.
Jeg har en lille hobbyvirksomhed, der ikke er momsregistreret, fordi den kun forventes at omsætte for 40-45.000 kroner om året.
Eftersom virksomheden ikke har nogen udgifter til materialer eller markedsføring, er der bestemt ikke nogen fordel ved at lade den momsregistrere.

Til daglig arbejder jeg derudover som timelærer på en skole, og det meste af lønnen udbetales som almindelig A-indkomst med månedlig lønseddel.
Men skolen afholder ved siden af en række "debatarrangementer". Lønnen for disse udbetales som honorar, og skal derfor selvangives som B-indkomst.

Mit spørgsmål er derfor:
Hvis min B-indkomst dermed samlet overstiger 50.000, er jeg så nødt til at momsregistrere min lille hobbyvirksomhed, selvom den i sig selv holder sig UNDER de 50.000?
Eller kan de 2 poster (virksomhed og honorar fra skole) holdes adskilt?
Mit lærerjob har jo intet med min virksomhed at gøre.

Det skal forøvrigt tilføjes, at de honorarer der udbetales fra skolen ikke i sig selv er momspligtige, da skolen som undervisningssted ikke svarer moms af disse arrangementer.

På forhånd tak.

Mvh.
Finn

Svar

Hej Finn.

Det er min umiddelbare vurdering, at dit arbejde vedr. debatarrangementer anses som almindelig løn. Dette er ikke en momspligtig leverance og tæller derfor ikke med i opgørelse af, hvornår momspligten indtræder. Jeg er derfor enig i, at din virksomhed i det skitserede scenarie ikke er momspligtig.

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (54)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.