Dækning af flytteudgifter for kommende medarbejder

27.11.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Er stifter og ejer af et ApS, hvor har ansat mig selv som direktør.

Pr. 1. januar 2018 indtræder yderligere en partner og direktør i firmaet. Vedkommende flytter i den forbindelse fra udlandet til Danmark medio december i år.

Kan mit ApS afholde/bogføre rimelige udgifter forbundet med flytningen - eller på anden måde yde flyttehjælp ?

Ændres svaret på ovenstående spørgsmål såfremt vedkommende nye partner/direktør er min egen kone ?

På forhånd tak for svar.

Svar

Hej.

Der er umiddelbart to forhold som skal iagttages ifm. dine spørgsmål:
1) Kan virksomheden fradrage omkostninger forbundet med flytningen?
2) Vil den nye partner blive skattepligtig af flytningen, hvis den betales af arbejdsgiver?

Ad 1) SKAT skriver i deres juridiske vejledning, at udgifter afholdt i forbindelse med flytning og etablering af ens bolig som udgangspunkt er en privat udgift. Når en ansat skifter arbejde eller bliver overflyttet til en ny arbejdsgiver, er der som udgangspunkt tale om, at medarbejderen etablerer et nyt fremtidigt indtægtsgrundlag. Udgifter til at etablere et nyt fremtidigt indkomstgrundlag er en anlægsudgift, der ikke giver ret til fradrag. Her skelnes der ikke mellem om det er en nærtstående part - din kone â013 eller tredjemand.

Ad 2) Eftersom SKAT opfatter flytning som en privat udgift vil dette kunne tolkes som en betaling af private udgifter. Dette er som udgangspunkt skattepligtigt.

Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er hhv. fradrag og skattepligt.
Du kan læse mere i SKATâ019s juridiske vejledning, herunder se domme på området:
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2061769

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (54)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.