Tab på kunde

27.11.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Hej

Jeg har et enkeltmandsfirma og har desværre 2 kunder, som ikke har betalt.

Den ene har været i fogedretten og blev erklæret insolvent 28-9-2017.
Den anden skal i fogedretten i næste uge.

Hvor længe skal der gå inden jeg må bogføre mit tilgodehavende som tab på kunder?

Jeg overvejer at lukke mit firma ned. Er det rigtigt at jeg ikke kan/må lukke det så længe firmaet har tilgodehavender?

Svar

Hej.

Der er forskel på regnskabsmæssigt -og skattemæssigt fradrag.

Regnskabsmæssigt skal du bogføre tabet på dine kunder allerede, når du har forventning om at lide et tab.

Skattemæssigt kan der foretages fradrag for tab på debitorer i det indkomstår, hvor tabet er konstateret og endeligt kan gøres op. Tab skal derfor være konstateret i form af forgæves udlæg eller lignende, før der skattemæssigt kan opnås fradrag i indkomstopgørelsen.

Dog er der mulighed for skattemæssigt fradrag under særlige omstændigheder såsom:
- Debitors konkurs.
- Betalingsstandsning.
- Akkord.
- Likvidation på grund af insolvens.
- Debitors forsvindende eller lign.

Du kan godt likvidere dit selskab selvom firmaet har tilgodehavender. Tilgodehavenderne bliver derved udloddet som likvidationsprovenu (evt. til kurs 0, hvis der ikke forventes betaling fra debitor).

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (54)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.