mobil hudplejeklinik

02.01.2018
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Jeg vil gerne åbne min hudpleje klinik, den skal være mobil. Det bliver 1 ejer, måske en medarbejder. Jeg skal vælge de rigtige forretningstyper, så jeg har brug for hjælp.
Den anden ting er, at jeg vil bestille kosmetik og andre varer fra andre lande. Skal jeg have tilladelse til at gøre det? Hvordan får jeg en UE-faktura i mit firma?

Svar

Hej.

Der er især to overordnede virksomhedsformer, som du bør overveje at vælge imellem, hhv. enkeltmandsvirksomhed og iværksætterselskab/anpartsselskab (IVS/ApS).

Forskellene mellem de to virksomhedsformer består primært i hæftelsesstukturen, den skattemæssige behandling samt de administrative krav som stilles.

Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt og ubegrænset for alle krav mod virksomheden og du bliver som udgangspunkt beskattet af overskuddet i din personlige indkomst. Det er administrativt let og kræver få registreringer og der er intet krav om, at offentliggøre dit årsregnskab eller at oprette dig selv som medarbejder.

I et IVS/ApS hæfter du kun med den indskudte kapital, som er minimum hhv. 1 kr. og 50.000 kr. Selskabet er selvstændigt skattepligtig. Der er i IVS desuden krav om at du opsparer en andel af dit overskud i selskabet (25% af årets overskud indtil du har oparbejdet en kapital på 50.000 kr.).
Der gælder en række administrative krav herunder, at du skal aflægge og offentliggøre regnskab efter årsregnskabsloven og selskabet er underlagt selskabsloven. Du skal desuden være opmærksom på ikke at låne penge af selskabet. Du skal også oprette dig selv som medarbejder og udbetale løn og indeholde A-skat, ATP-bidrag mv.

Du kan registrere en enkeltmandsvirksomhed på virk.dk og få et CVR-nummer allerede samme dag. Du kan også registrere et IVS/ApS på virk.dk, men det er lidt mere administrativt tungt, da der bl.a. skal oprettes stiftelsesdokument, ejerbog og vedtægter, og vi anbefaler, at du lader en advokat eller revisor hjælpe med registreringen heraf.

Der er intet krav om en tilladelse, hvis du importerer fra andre EU-lande. Hvis du derimod importerer fra lande uden for EU er der krav om at virksomheden importørregistreres hos Erhvervsstyrelsen.

Jeg antager, at du spørger til, hvordan du får et momsnummer, som du kan oplyse dine EU-leverandører for at opnå mulighed for importere med omvendt betalingspligt. Dette får du ved at lade din virksomhed moms registrere i Danmark.

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (60)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.