Omvendt forældrekøb

02.01.2018
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Jeg vil gerne købe et hus mine forældre kan leje,
Og vi evt. Selv gerne vil bo i senere hen.
Har kig på et lige nu der koster 1.4million der er Ejer Udgifter i huset for 16000 p.a. jeg har fundet frem til at finansieringen ville være som følger: ydelse før skat. 72000
efter skat 62000
mens renter og gebyr er 39000kr (alle tal er pr år)
jeg har egen bolig med friværdi og har også mulighed for at betale udbetalingen på huset. Jeg betaler ikke topskat.
Men det var meningen der skulle laves en løsning der var så tæt på at gå i nul som muligt. Har læst og læst om virksomhedsordning , kapitalafkastordningen og bundfradrag i mange timer efterhånden men ikke kommet i mål.
Kunne godt bruge lidt Fakta om min egen sag.

Hvis det skal hænge sammen hvad skal huslejen så være på.?(er opmærksom på lovgivning herom)
Kunne en med kompetence, lave et lille hurtigt regnestykke til mig så. Jeg kunne få bedre indsigt i fremgangsmåden hvorpå det beregnes?

Har ikke indregnet vedligehold af boligen det er bevidst.
Håber meget i kan hjælpe.

Mvh. Ken

Svar

Hej Ken.

Ved erhvervelsen af en ejendom med henblik på at udleje denne er der umiddelbart tre muligheder.

1. Købe ejendommen og drifte denne i et kapitalselskab.
2. Købe ejendommen og drifte denne i en virksomhedsskatteordning.
3. Købe ejendommen og drifte denne i privat regi.

Jeg antager at mulighed nr. 1 ikke er relevant for dig, hvorfor jeg ikke omtaler denne mulighed yderligere.

Udlejning af et hus kan skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor virksomhedsskatteordningen kan benyttes. Denne mulighed åbner op for en række muligheder sammenholdt med det at eje og drifte ejendommen i privat regi. Nedenfor har jeg forsøgt at sammenligne de to ordninger:

Virksomhedsskatteordning Privat regi
Personlig indkomst Resultat efter renter Resultat før renter
- kapital afkast af egenkapital
+ rentekorrektion

Kapitalindkomst + kapitalafkast af egenkapital Renter
- rentekorrektion


Skattepligtig indkomst Resultat efter renter Resultat efter renter


Opsparing af indkomst Opsparet overskud, 22 % Ikke muligt

Fordele Høj fradragsværdi af renteudgifter Enkel ordning
der kan spares op i ordningen

Ulemper Mere kompleks ordning, Lav fradragsværdi af
mange specifikationer, renteudgifter og ikke
hvilket kan kræve revisor. muligt at spare op.

Foruden ovenstående er der flere andre forhold som du skal være opmærksom på, herunder særligt årets hævninger og evt. salg af ejendommen efterfølgende, såfremt virksomhedsskatteordningen vælges.

En af fordelene ved virksomhedsskatteordningen er, at den del af årets skattepligtige resultat som ikke bliver hævet (eller anses for hævet) kan spares op. Opsparing medfører, at der kun betales 22% skat i året. Forskellen mellem marginalskatten og 22% bliver en udskudt skat. Skatten kan derfor som hovedregel ikke undgås, men kan udskydes. Opsparet overskud beskattes hvis virksomheden får underskud â013 eller hvis du hæver mere end efterfølgende års skattepligtige resultat.

Ved et efterfølgende salg af ejendommen vil avancen komme til beskatning i virksomhedsskatteordningen, hvorimod denne beskatning muligvis vil kunne undgås såfremt du køber ejendommen i privat regi og efter at have fremlejet selv bor i ejendommen i en periode.

I nedenstående beregningseksempel har jeg forsøgt at komme med to konkrete eksempler som jeg håber at kan kaste lys over forskellene.

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (60)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.