Stifte selskab som apport med Bitcoins som grundlag

02.01.2018
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Der kører en debat på Amino, hvor eksperter slår fast, at man sagtens må kunne anvende Bitcoins BTC som grundlag for kapital ved stiftelse af et ApS
Da det sikkert er korrekt er mine spørgsmål:

Vil I forvente, at det er relativt ligetil at finde en aut. revisor der vil lave erklæring på apportstiftelse med BTC?

Vil I mene, at BTC ses som immeaterielt aktiv der ikke nødvendigvis idag skal reguleres ved årsregnskab, eller skal der foretages en regulering af kapitalen så den ved årsregnskabet afspejler værdien af BTC per balance dato?
vh John

Svar

Hej John.

Selskabsloven giver mulighed for at anvende andre værdier end kontanter (apportindskud) til at stifte et selskab, når blot disse aktiver har en økonomisk værdi. Da Bitcoin let kan omsættes til kontanter til markedskurs, vurderer jeg ligeledes at apportindskud af Bitcoin er muligt.

Apportindskuddet vil skulle suppleres af en vurderingsberetning fra en godkendt revisor. Det er min vurdering, at det vil være forholdsvis ligetil at finde en godkendt revisor, som vil erklære sig omkring et apportindskud af bitcoins.

Der er begrænset praksis på området, men det er min opfattelse, at Bitcoins skal opfattes som et finansielt anlægsaktiv, hvis det er til vedvarende eje og brug for virksomheden, alternativt værdipapirer (omsætningsaktiv) hvis det skal benyttes i den løbende drift af virksomheden.

Årsregnskabsloven tillader at begge bliver præsenteret til kostpris, som svarer til prisen ifm. indskuddet, hvis kostprisen overstiger dagsværdien vil aktivet dog skulle nedskrives. Det er dog min opfattelse, at det vil være mere retvisende at måle Bitcoins til dagsværdi svarende til balancedagens kurs, som følge af kryptovalutaens meget volatile kurs.

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (60)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.