Markedsføringsloven

31.01.2019
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Hej Eksperter
Jeg er i gang med at, blive klogere på lovgivningen omkring markedføring og reklame. Hvor vidt er det tilladt at reklamere for et andet uafhængigt produkt hvis en kunde køber et produkt af mig?

Jeg har orienteret mig i ordensbekendtgørelsen og er indforstået med at, det, jf. Ordensbekendtgørelsens § 9, stk. 3. ikke er tilladt at uddele reklamer på offentlig grund men, hvis person er i en privat foreting og der er indhentet tilladelse af ejeren, må jeg så dele reklamer ud? Fx hvis kunden køber en appelsin af mig må jeg så fysisk tilbyde kunden et kirsebær med logo på?

Svar

Ordensbekendtgørelsen er de regler, der i gamle dage hed politivedtægten. Altså regler om opførsel, hvor overtrædelse kan medføre bødestraf.
§9, stk. 3, foreskriver "Uddeling til forbipasserende af reklamemateriale for erhvervsinteresser er forbudt."
Hvis du sælger et produkt, er du underkastet en række regler. Du bør starte med at se på reglerne i Markedsføringsloven, som du kan læse om på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.
Du må gerne reklamere for andres produkter - det vil producenterne af disse normalt være glade for! Men det skal ske efter aftale med disse. Aftalen kan være mundtlig eller indforstået.
Hvis du ikke er erhvervsdrivende, er spillereglerne for omtale af andres produkter ikke så snævre. Derfor kan du i diverse blogs og blade se omtale af mange forskellige produkter.

Svar af:
Billede af Per Nielsen

Per Nielsen

Se alle svar fra Per Nielsen (115)

Advokat Per Nielsen arbejder primært med fast ejendom og sager i tilknytning hertil: bobehandling, administration, udlejning, ejerforeninger, retssager, overdragelse, skat og matrikulære forhold. Siden 2010 desuden frivillig i Forbrugerrådets Gældsrådgivning.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.