Inddragelse af ægtefælle i holdingselskab

31.01.2019
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Min mand står som ejer af et holdingselskab aps hvortil der er tilknyttet en konto som han ligeledes ene er fuldmagtshaver af
Han er Nem Id administrator og tegningsberettiget for Holdingfirmaet
Står ene person som direktionen og tegningsberettigede

Holdingselskabet har udstedt et konvertibelt gældsbrev til min mand som derved står som långiver for 1.000.000,00
Det konvertible gældsbrev er udstedt som omsætningsgældsbrev

Vi har nogle aktiver privat som vi påtænker at sælge til holdingselskabet for at udnytte underskudet

Mit spørgsmål går ud på hvad skal jeg være opmærksom på for at Holdingselskabet bliver ligeligt ejet af os begge 2 og ligeligt bestemmelsret mht selskab og den dertil knyttede konto.

At både den ekstisterende gæld og de fremtidige aktiver er både min mands og jeg i fællesskab

Dvs at den ene person ikke kan gøre noget uden den andens samtykke

Svar

Af holdingselskabets ejerbog fremgår ejeren af anparterne. Du oplyser, at din mand er ejer.
Han kan sælger anparter til dig. Det vil normalt ikke have skattemæssige konsekvenser, idet en købende ægtefælle typisk indtræder den sælgende ægtefælles skattemæssige stilling.

Hvorfor du skal overtage anparter, kan jeg ikke se ud af dit spørgsmål. Hvis der i ægteskabet er formuefællesskab, og hvis begge ægtefæller er solvent, gør det ikke forskel på et skifte, om din mand ejer anparterne alene eller, om I ejer dem i fællesskab.

Overdragelse af anparter er en forholdsvis enkel transaktion, hvis den mand ikke har pantsat anparterne til banken. Overdragelsen skal registreres i ejerregistret.
Hvis der skal ændres på vedtægter og valg af direktør, skal der afholdes generalforsamling i selskabet, og ændringerne skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Hvis det er meningen, at I begge skal være direktører, og at selskabet skal tegnes af to direktører i forening, skal dette yderligere registreres hos NemID.

Inden I overdrager private aktiver til selskabet, bør I sikre jer, at værdifastsættelsen er sket korrekt, så denne ikke tilsidesættes efterfølgende af Skat.

Svar af:
Billede af Per Nielsen

Per Nielsen

Se alle svar fra Per Nielsen (115)

Advokat Per Nielsen arbejder primært med fast ejendom og sager i tilknytning hertil: bobehandling, administration, udlejning, ejerforeninger, retssager, overdragelse, skat og matrikulære forhold. Siden 2010 desuden frivillig i Forbrugerrådets Gældsrådgivning.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.