Beskatning af indtægt ved Bed and Breakfast

18.09.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Jeg er folkepensionist og vil gerne starte et Bed and Breakfast sammen med min samlever, som arbejder. Vi deler indtægten med 50 % til hver.
Min samlever ejer ejendommen, og vi er ikke sambeskattet.
Regnskabsmæssigt er der 2 skatteprincipper. Bundfradrag og regnskabsprincippet.
Kan vi benytte begge opgørelsesprincipper, således at min samlever udnytter sit bundfradrag for udlejning af hendes 50 % indtjening, idet hun står som ejer, og jeg anvender regnskabsprincippet for de 50 % indtægt som jeg indtjener.
I så fald har jeg så mulighed for at fratrække udgifter til kommission og udgifter til indkøb af fødevarer som indgår i gæsternes morgenmad for den del af indtægten som jeg erhverver.

Svar

Hej.

Der er helt korrekt mulighed for at vælge mellem bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag.
I skal vælge et af principperne. Vælger I bundfradrag er det kun ejerne af ejendommen, der har mulighed for at opnå dette fradrag. Dvs. at det kun er din samlever, som kan opnå bundfradraget.

Alternativt kan I vælge at opnå regnskabsmæssigt fradrag for de faktiske omkostninger vedr. lejemålet.

Du kan få mere information på:
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234798

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (40)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.