Bitcoin mining

28.09.2017
PrintFacebookLinkedInTwitterMail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.

Spørgsmål

Kære eksperter. Jeg går og overvejer at starte et selskab og begynde at mine noget cryptocurrency, ala bitcoins.

Min plan er lidt at udvide så jeg i længden kan leve af det. Det betyder så, at jeg skal registreres som selvstændig. Men hvordan vil jeg opgive min indtægt på bitcoins?

Lad os sige jeg på første dag, miner 1 bitcoin, og den er 1000 Kr, værd. og på dag 7 miner jeg 1 bitcoin som er 700 kr. værd. Hvordan opgiver jeg at jeg nu har tjent 2 bitcoins, som er på 2 vidt forskellige værdier, eller er det først når jeg sælger bitcoins til danske kroner at de skal bogføres? Hvad med mine resterende bitcoins, skal de bogføres som vareproduktion eller lignende? Kan jeg eventuelt trække strømmen fra i skat som der bruges til at mine?

På forhånd tusind tak for jeres svar!

Svar

Hej.

Bitcoins og andre cryptocurrencies er stadig ny i dansk lovgivning og der er derfor ikke en helt klar praksis på området.

Skatterådet har behandlet spørgsmål omkring Bitcoins. Se behandlingen her:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2156173&chk=214126

Skatterådet kommer frem til at formueforøgelser på bitcoins ved investeringer heri ikke er skattepligtige, medmindre der er tale om næring eller spekulation.

Spørgsmålet omkring, hvorvidt mining er skattepligtigt er derimod ikke behandlet af SKAT â013 endnu.

Det må formodes at SKAT vil vurdere, at mining falder ind under indtægtsbegrebet i statsskattelovens § 4, hvilket medfører, at mining vil blive omfattet skattepligt. Såfremt dette er tilfældet skal indkomsten som udgangspunkt opgøres i DKK på det tidspunkt, hvor indtægten indtjenes.

Eventuelle værdistigninger på bitcoin efter værdien af mining er blevet beskattet kan derimod være skattefri under forudsætningen af, at denne værdistigning hverken sker som led i næring eller spekulation. Eftersom miningen må formodes at blive omfattet af næringsbegrebet vil værdistigningen dog forventes at blive skattepligtig.

Såfremt mining vurderes skattepligtig vil driftsomkostninger til brug for erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten være fradragsberettiget. Med andre ord vil strøm og lign. som kan dokumenteres at være benyttet til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten være fradragsberettigede

Som nævnt er ikke alle områder behandlet af SKAT eller skatterådet og derfor behæftet med en vis usikkerhed. Jeg vil derfor anbefale at du kontakter SKAT og beder dem om et bindende svar inden du konkluderer noget endeligt.

Med venlig hilsen
Christian Dahlstrøm

Svar af:
Billede af Christian Dahlstrøm

Christian Dahlstrøm

Se alle svar fra Christian Dahlstrøm (40)

Christian er statsautoriseret revisor hos Deloitte København. Christian har en bred erfaring med regnskab, revision og rådgivning af mellemstore og mindre virksomheder, herunder rådgivning indenfor virksomhedsetablering, omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence-opgaver samt konkret håndtering af regnskabs- og skattemæssige forhold.

Kommentar

NB: Det er IKKE muligt at stille nye eller uddybende spørgsmål via kommentarfeltet

Du skal svare på dette spørgsmål, så vi kan undgå systematisk spamudsendelse.